Zásady ochrany osobních údajů

Naše prohlášení

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto probíhá plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nemusíte mít obavy, vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuta třetí straně. Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme. Nesdílíme vaše osobní informace se třetí stranou, kromě případů týkajících se zákona nebo ochrany našich práv.


Základní ustanovení

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je firma SK Data s.r.o., Hlavní 2992, 352 01, Aš. IČO: 07466081, (dále jen: „správce”), provozovatel internetových stránek: www.skdata.cz


Kontaktní údaje

Adresa: SK Data s.r.o., Hlavní 2992, 352 01, Aš.
E-mail: info@skdata.cz


Jak údaje získáváme a jaké údaje jsou zpracovávány

Vaše osobní údaje získáváme těmito způsoby:

  • kontaktujete nás prostřednictvím webových stránek,
  • pošlete nám poptávku na naše služby,
  • údaje nám sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jinak

Tyto údaje jsou zpracovávány:

  • Jméno a Příjmení nebo obchodní firma
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
  • cookies.

Účely zpracování a jejich právní základ

Údaje, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby nebo abychom vás mohli kontaktovat s odpovědí na vaše požadavky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a jasným způsobem, vyžadujeme jen přiměřené a nezbytné údaje vzhledem k účelu zpracování.


Kontaktní formuláře (oprávněný zájem) 

Kontaktní formuláře slouží k odeslání zprávy provozovateli. Přijaté údaje (Jméno a Příjmení, E‑mailová adresa, Telefon, Text zprávy) jsou využívány pouze za účelem zpětného kontaktu s odpovědí a nebudou použity za účelem marketingu.

Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem)

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.


Cookies (oprávněný zájem)

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

  • Dočasné soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se a vymažou po zavření okna Vašeho prohlížeče.

  • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.


Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Sdílení Vašich údajů

Kromě správce zpracovává Vaše osobní údaje níže uvedený subjekt, se kterým byla uzavřena řádná zpracovatelská smlouva:

společnost INTERNET CZ, a.s., zastoupená svým právním zástupcem, se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Česká Republika, jedná jako správce údajů a lze ji kontaktovat e-mailem na adrese privacy@forpsi.com – poskytovatel našeho webhostingu.


Jak jsou chráněny Vaše osobní údaje?

Webové stránky využívají HTTPS protokol, který zajišťuje důvěrnost přenášených dat, integritu obsahu a ověření identity (viz SSL certifikát). Přístup do systémů je chráněn uživatelskými účty s jedinečnými, komplexními a dlouhými hesly.


Jak dlouho jsou uchovávány Vaše údaje?

Pokud odešlete kontaktní formulář, přijaté informace budou uchovávány pouze po dobu následné komunikace, nejdéle však po dobu 2 měsíců.


Jaká máte práva?

Pokud jste odeslali zprávu kontaktním formulářem, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které jsou o vás uchovávány, včetně všech údajů, které jste poskytli. Můžete požadovat omezení zpracování, opravu nebo odstranění osobních údajů, které jsou uchovávány. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je povinnost uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Můžete vznést námitku proti zpracování nebo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem, prosím kontaktujte správce pro vysvětlení nebo zjednání nápravy. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 8. 3. 2021.